Nowe tachografy na miarę Twojej Floty!
One Minute Rule – Zasada 1 minuty !


VDO DTCO 1381 v. 1.4 oraz 2.0 oraz STONERIDGE SE5000 Exakt Duo.

Kilkanaście minut oszczędności !


Od 1 października 2011 r. w życie weszła unijne rozporządzenie 1266/2009 z 16 grudnia 2009 r., które zmienia zasadę liczenia 1 minuty przez tachograf. Dotychczas zapis pełnej minuty dokonywany był po 5 sekundach trwania czynności. Obecnie czas ten został wydłużony do 29 sekund. Korzyści z tego tytułu będą odczuwalne na przejściach granicznych, przy załadunku, oraz w korkach.